دانلود تحقیق «تأثیر تورم بررشد اقتصادی ایران»

تحقیق رشته اقتصاد، مدیریت، حسابداری

عنوان تحقیق: تأثیر تورم بر رشد اقتصادی ایران در بین سالهای 1391 - 1338

تعداد صفحات: 84 صفحه

فرمت فایل: Word

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1.1 مقدمه

2.1 سوال های پژوهش

3.1 فرضیه های پژوهش

4.1 خلاصه مراحل پژوهش

1-5.     تعریف واژگان اصلی

فصل دوم: ادبیات موضوع

1-2. مروری بر مبانی نظری ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی

2-1-1. رویکردهای نظری مبتنی بر منحنی فیلیپس

2-1-1-1. مطالعه فیشر در خصوص رابطه تورم و رشد اقتصادی

2-1-1-2. منحنی فیلیپس و ارتباط بین تورم و نرخ رشد تولید

2-1-1-3. دیدگاه کینزی ها در مورد منحنی فیلیپس و رابطۀ بین تورم و رشد اقتصادی

2-1-1-4. دیدگاه پولیون

2-1-1-5. دیدگاه کلاسیک ها جدید

2-1-2-1. رویکردهای مبتنی بر نظریه های رشد

2-1-2-2. مدل تورم و رشد ماندل

2-1-3. رویکرد مبتنی بر نظریه «اثر فیشر

2-1-4. دیدگاه ساختار گرا ها در مورد ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی

2-1-5 رویکرد اقتصاددانان کلاسیک

2-2.  شواهد تجربی

2-2-1. مطالعات داخلی

2-2-2. مطالعات تجربی در سایر کشورها

فصل سوم: روش پژوهش و توصیف اطلاعات

3-1. روش جمع آوری داده ها وحدود تحقیق

3-2. معرفی الگو پژوهش

3-3. مبانی نظری الگو

3-3-1. سری های زمانی پایا

3-3-7. آزمون انگل- گرانجر و انگل- گرانجر تعمیم یافته برای همجمعی
3-3-8. بردار تصحیح خطا

3-4. بررسی روند متغیرهای رشد اقتصادی و تورم

3-4-1. مروری بر روند رشد اقتصادی در اقتصاد ایران

3-4-2.مروری بر روند تورم در اقتصاد ایران

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1. نتایج آزمون پایایی

4-2. بررسی رابطه سببی بین متغیر رشد اقتصادی و تورم

4-3.  برآورد رابطه بلند مدت بین تورم و رشد اقتصادی

4-4. برآورد الگوی تصحیح خطا

4-5. برآورد اثرات آستانه ای تورم بر رشد اقتصادی ایران

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

 

 

برای خرید فایل این تحقیق مبلغ 33.500 تومان را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی واریز کنید.

بعد از پرداخت بلافاصله به صفحه دانلود منتقل خواهید شد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...