دانلود تحقیق دانشجویی «رابطه عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان»

تحقیق رشته اقتصاد، مدیریت، حسابداری

عنوان تحقیق: رابطه عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان

تعداد صفحات: 74 صفحه

فرمت فایل: Word

 فهرست مطالب:

 

مقدمه

فصل اول  - کلیات 

1-1 - اهمیت بررسی رضایت شغلی کارکنان

2-1 - رضایت شغلی

3-1 – تعریف عزت نفس

فصل دوم – عزت نفس

1-2 - عزت نفس

1-1-2 - ویژگی های شخصی که عزت نفس بالا  دارد

2-1-2 - ویژگی های شخصی که عزت نفس پایین دارد

2-2 - عوامل موثر بر عزت نفس

1-2-2 - بلوغ 

2-2-2 - تاثیرات بیرونی

3-2 - نظریات عزت نفس

1-3-2 - نظریه کوپر اسمیت

2-3-2 - نظریه مازلو

3-3- 2 - نظریه ویلیام جیمز

4-3-2 - نظریه جرج مید

4-2 - ابعاد عزت نفس

1-4-2 - عزت نفس اجتماعی

2-4-2 - عزت نفس بدنی

3-4-2 - عزت نفس تحصیلی

4-4-2 - عزت نفس خانوادگی

5-4-2 - عزت نفس کلی

5-2 -  مؤلفه های اساسی عزت نفس

1-5-2 -  امنیت

2-5-2 – خودپذیری

3-5-2 – پیوندجویی

4-5-2 – رسالت

5-5-2 – شایستگی

6-2 - نظریه راجرز

فصل سوم – رضایت شغلی

1-3 - رضایت شغلی

2-3 - تلفیق زندگی کاری و خانوادگی

3-3 - رابطه شخصیت متناسب با موفقیت شغلی

4-3 - عوامل مؤثر در رضایت شغلی

5-3 - افزایش رضایت شغلی

1-5-3 - غنی‌سازی شغلی

2-5-3 - مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها

3-5-3 - زمان کاری شناور

6-3 - رضایت شغلی در سازمان

7-3- عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی درسازمان

1-7-3 – تشویق و تنبیه

2-7-3 – حقوق و دستمزد

3-7-3 – مزایای شغلی

4-7-3 – تنبیه

5-7-3 – ارتباط 

6-7-3 – سرپرستی  و نظارت فنی

8-3 – تعیین رضایت شغلی

9-3 - تاثیر رضایت شغلی در موفقیت سازمانی

10-3 - رضایت درونی و رضایت بیرونی

11-3 -  رضایت شغلی کارکنان کلید طلایی رضایت مشتریان

12-3 - نظریات رضایت شغلی

1-12-3 – نظریه کوهلن

2-12-3 – نظریه  هاپاک

فصل چهارم – آثار وجود رضایت شغلی

4-1 – آثار رضایت از شغل

1-1-4 - رضایت و ترک خدمت

2-1-4 - رضایت از شغل و غیبت از کار

3-1-4 - رضایت و عملکرد

4-1-4 - تأثیررضایت شغلى بر سازمان

2-4 - پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی

فصل پنجم – ارزیابی رضایت شغلی

1-5 - روش هاى ارزیابى رضایت شغلى

1-1-5 - مقیاس هاى درجه بندى گزارش شخصى

2-1-5 - رویدادهاى حساس (پیشامدهاى بُحرانى )

3-1-5 - رفتارهاى آشکار

4-1-5- گرایش هاى عملى

5-1-5 - مقیاس صورتک ها

6-1-5 - مصاحبه

7-1-5 - پرسش نامه و روش پرسش نامه اى

پژوهش های صورت گرفته

نتیجه گیری

پیشنهادات مربوط به افزایش رضایت شغلی

پیشنهاد برای بالا بردن عزت نفس

فهرست منابع

برای خرید فایل این تحقیق مبلغ 29.500 تومان را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی واریز کنید.

بعد از پرداخت بلافاصله به صفحه دانلود منتقل خواهید شد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...